Vizyonumuz

AÇILI OLMA ” gurur ve kültürünü; köklü ve deneyimli kurumsal yapısıyla  nesilden nesile taşıyan, ulusal ve uluslar arası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmak, bilgi çağında ve geleceğin Türkiye’sinde etkin rol alan, sürekli gelişen, yenilikçi, öncü ve örnek bir kurum olmaktır

Misyonumuz

Özel Açı koleji,   Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan öğrenmeyi öğrenmiş, iletişim becerileri gelişmiş, sorun çözme becerisine sahip, üretken, yaratıcı, bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimiyle yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çift dilli vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda küresel değerlere sahip, sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ 

Bireysel farklılıklar

Kendini tanıyarak kapasitesini olabildiğince genişletmek
Kendinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrenmek İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymak Farklı durumlara ve koşullara uyum sağlayabilmek Kendini tanıyarak kapasitesini olabildiğince genişletmek
Kendinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrenmek İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymak Farklı durumlara ve koşullara uyum sağlayabilmek

Atatürk ilke v devrimlerini içselleştirmiş, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyan ve yaşatan bireyler yetiştiririz.

Kurumlarımızda; adil, güvene dayalı ilişkiler, sevgi, saygı, empatik yaklaşım, gönüllülük, çalışma ve sürekli öğrenmeyi önde tutarız.

Yönetim, öğretmen, çalışan, veli ve öğrencilerimizle birbirine kenetlenmiş, paylaşımcı ve karşılıklı sorumluluklarının bilincinde olan güçlü bir aileyiz.

Tüm çalışanlarımız işini severek yapar, bilgi ve birikimini paylaşır ve dayanışma içinde hareket eder.

Çalışanlarımızın yenilikçi görüşlerine değer verir, gelişimlerini destekler, başarılarını takdir ederiz.

Ülkemizin aydınlık geleceği için, donanımlı, çok yönlü, ana diline hakim, İngilizceyi etkin kullanan, yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenen, sorgulayan, özgüvenli, yaratıcı, üretken, kendisiyle barışık, onurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştiririz.

Ulusal ve evrensel değerleri özümseyip bütünleştirir, bunların ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluruz.

Kişisel ve toplumsal sorumlulukları almaya her zaman talibiz ve bunun ülke için taşıdığı önemin bilincindeyiz.

Bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine, ulusal ve uluslararası düzeyde katılmak ve etkinliklerde başarılı olmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Eğitim ve öğretimin bir bütün olduğuna inanarak, öğrencilerimizi; Atatürkçü bir çizgide, çağdaş, özgüven duygusu gelişmiş birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında; kendi geleneklerine ve kültür mirasına sahip çıkan, araştırmacı, sorgulayan, girişimci, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı birer birey olmaları da bizim için çok önemli

Disiplinler ve seviyeler arası tutarlı, bütüncül bir eğitim anlayışına sahip olmak

b) Bireysel farklılıklar

Kendini tanıyarak kapasitesini olabildiğince genişletmek
Kendinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrenmek İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymak Farklı durumlara ve koşullara uyum sağlayabilmek

c) Yüksek etik ve akademik standartlar

Bilgi ve davranışların sorumluluğunu üstlenmek
Eğitimin her aşamasında üstün akademik başarıya ulaşmak

d) Yenilikçilik

Yaratıcılığını ve araştırmacılığını geliştirmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve her fırsatta yararlanmak
Öğrenen okul kavramını özümsemek

e) Sürekli etkin öğrenme

Öğrenmeyi öğrenmek
Öğrenmeye katılımcı ve etkin yaklaşmak
Akılcı yaklaşımla öğrenmeyi yaşam boyu geliştirmek

f) Toplumsal bilinç

Kendi kimliğinin ve toplumunun değerlerini bilmek ve sahip çıkmak Dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerini geliştirmek
Sosyal hizmet duygusunu benimsemek ve geliştirmek
Bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramak
Çevresel sorunlara duyarlı olmak

g) Kültürler ve uluslar arası bilinç

Ana dilini ve ingilizce’yi en etkin şekilde kullanmak
Öğrendiği diğer yabancı dilleri iyi iletişim kuracak ölçüde geliştirmek
Kendi kimliğini kaybetmeden hoşgörülü bir dünya vatandaşı olmak